• Wang Zhen Tian Jiangjin village in Jiaxing city

 • TEL:0573-83803788

  FAX:0573-83747592

  Phone:13505732953

  Sheng bingrong

 • postmaster@jxsrfz.com

 • Bus
 • Platform: Jiaxing passenger transport center - Wang Jiangjing

  Line: 78 Road, 272 Road, /k272 Road

 • Taxi/drive
 • AddressWang Zhen Tian Jiangjin village in Jiaxing city of Zhejiang Province


 • Taxi/drive
 • AddressWang Zhen Tian Jiangjin village in Jiaxing city of Zhejiang Province